Kydon 42 views

Kydon

Kydon mang đến cho khách hàng các giải pháp tân tiến về mô hình đào tạo và học tập

cụ thể là việc chuyển giao cách phát triển nội dung, cách đào tạo và học tập cho nhiều tổ chức từ phương pháp đào tạo truyền thống thành phương pháp đào tạo toàn diện theo hướng công nghệ hóa –  xu hướng ngày càng phổ biến ở thế kỷ 21. Chúng tôi giúp các tổ chức xây dựng nguồn nhân lực để phục vụ cho xã hội đang được toàn cầu hóa, tạo ra một môi trường làm việc năng động và kết nối. Dịch vụ của chúng tôi hướng tới các lĩnh vực đào tạo và giáo dục, phát triển nguồn nhân lực , quốc phòng và an ninh.

Our Key Skills

  • JavaScript
  • HTML5
  • English
Information
  • Address Ha Noi, Việt Nam

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36