Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (sYs) 156 views

This company has no active jobs

Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (sYs)

Được thành lập vào ngày 01/03/2017, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) là đơn vị đầu tiên triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp trên qui mô toàn quốc với vai trò tập hợp các ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng thành hoạt động kinh doanh đóng góp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Sứ mệnh của sYs, bao gồm:

  • Tập hợp, liên kết tất cả các nguồn lực đa dạng trong và ngoài nước để đẩy mạnh tốc độ hình thành quốc gia khởi nghiệp.
  • Thúc đẩy và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
  • Đẩy mạnh sáng tạo trong thanh niên, hướng tới mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020 và tạo ra các ý tưởng kinh doanh có giá trị cao đối với kinh tế – xã hội.
  • Phát triển ngân hàng ý tưởng kinh doanh.
  • Tích hợp các nguồn lực trí tuệ và tài chính để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh.
Information
  • Address Ha Noi, Việt Nam
Connect with us

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36