UNIT Corp 69 views

UNIT Corp

UNIT CORP

– Là Công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tài chính có uy tín trong và ngoài nước chúng tôi đã triển khai thành công rất nhiều dự án trong ngành như: Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Bảo hiểm, các Công ty tài chính…

– Một số khách hàng tiêu biểu trong ngành Ngân hàng và Bảo hiểm như: Ngân hàng (Ngân hàng ACB, Ngân hàng SINO PAC, Ngân hàng MUFG, Ngân hàng HDBank, Ngân hàng Viet Capital Bank…);
Bảo hiểm (Bảo hiểm Nhân thọ Prudential, Bảo hiểm Liberty, Bảo hiểm Nhân thọ GENERALY, Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life, Bảo hiểm ACE Life…)
– Với môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, UNIT Corp mong chào đón ứng viên cùng Công ty chúng tôi phát triển.

Head Office: Floor 5-8-10 – Nikko Building, 374 Vo Van Tan Street, Ward 5, District 3, HCMC.
Ha Noi Office : Floor 4 – 14 Lang Ha Building, 14 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
Singapore
71 Ubi Road 1 #05-41 Singapore 408732

Technologies For Unit Corp

  • Java
  • Sharepoint
  • ASP.NET
  • Oracle
  • Database
  • SQL

Spring MVC, Spring Security, Thymeleaf…
HTML5, CSS, JavaScript (jQuery), JSON, AJAX, AngularJS…
MS SQL, Oracle, MySQL
frameworks (Activity, jBPM, Lucene search, Alfresco…)

Information
  • Address Ho Chi Minh, Việt Nam

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36