Liên hệ

Địa chỉ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Email

contact@talentwasabi.io

Số điện thoại

+84 92 588 36 36

Leave A Message

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36