E­commerce Internship (Head Office) (Internship) 434 views

JOB DESCRIPTION
This is Nonpaid position

KEY RESPOSIBILITIES:
Search and looking for shooting agency, getting quotations
Crop product photos as right size to fix in web format
Search more product how to use information and functions.
Upload & update products information into EC site in term of selling price, quantity, color.
Collect on Ecommerce site and send by letter.
Assist cameramen by renting products from store and returning them to store after finishing
shooting daily.
Search and update Ecommerce news daily
Arrange & set up meeting with agencies.
Submit forms to departments.

JOB REQUIREMENTS:
Student from College / University Knowledge, skills & Behaviors:
Good at Computer typing skill (Fast speed of typing).
Know how to use Photoshop is preferable.

BENEFITS:
Work in a dynamic and professional environment.
Develop skills such as communication skills, solving skill problem, teamwork skill
Have the opportunity to become an official officer.
Provided lunch & free parking fee during the internship period.
Nonpaid

OTHER INFORMATION:
Working hour: 8:30 to 17:30 from Mon – Fri (full time)
Duration: 3.5 months
Location: Aeon Vietnam Co., Ltd.
Address: 30 Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCMC.

Only candidates can apply for this job.
Share this job

AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1758, với lịch sử trải dài trên 250 năm, Tập đoàn AEON là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Tập đoàn AEON duy trì một cam kết không hề thay đổi đó là luôn đặt ra tiêu chí “Khách hàng là trên hết”. Nguyên tắc cơ bản của Tập đoàn AEON chính là hướng tới một xã hội thịnh vượng, ổn định và hòa bình thông qua hoạt động bán lẻ. Với trách nhiệm đó, Tập đoàn AEON đã có được lòng tin của khách hàng cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh không chỉ tại Nhật Bản mà còn tại các quốc gia khác trong khu vực Châu Á trong một khoảng thời gian dài.AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1758, với lịch sử trải dài trên 250 năm, Tập đoàn AEON là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Tập đoàn AEON duy trì một cam kết không hề thay đổi đó là luôn đặt ra tiêu chí “Khách hàng là trên hết”. Nguyên tắc cơ bản của Tập đoàn AEON chính là hướng tới một xã hội thịnh vượng, ổn định và hòa bình thông qua hoạt động bán lẻ. Với trách nhiệm đó, Tập đoàn AEON đã có được lòng tin của khách hàng cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh không chỉ tại Nhật Bản mà còn tại các quốc gia khác trong khu vực Châu Á trong một khoảng thời gian dài.

Connect with us
More jobs from AEON

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36