Danh sách CV

Resumes

CandidateYour CategoryYour Location

Only employers can view resumes.

Tìm kiếm CV

Số lượng CV

TalentWasabi

This startup was founded by three Vietnamese and one Japanese. We build a chatbot that you’ll get tips for tomorrow.

LIÊN HỆ

7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội contact@talentwasabi.io +84 92 588 36 36